1. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 16 juni 2020

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 2. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 3. Publicerad: 20 oktober 2020

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

 4. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

  För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

 5. Publicerad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2019.

 6. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 12 mars 2018

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.

 7. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 12 mars 2018

  Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.