Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Jordbruk (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.