Sökresultat

 • Vanlig fråga (156)
 • Algblomning (9)
 • Badvatten (15)
 • Dricksvatten (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Jordbruk (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Små avlopp (38)
 • Spårbarhet (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Arter (22)
 • Badvatten (21)
 • Miljöhot (7)
 • Vägledningar (63)
 • Samordningsområden (33)

 • Senaste veckan (9)
 • Senaste månaden (26)
 • Senaste året (89)
 • Mer än ett år sedan (67)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Vanlig fråga: Smittar covid-19 via badvatten?

Smittar covid-19 via badvatten?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Smittar covid-19 via badvatten? Folkhälsomyndighetens bedömning är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge du håller avstånd till din badgranne. Du kan läsa mer om covid-19 och bad här

Vanlig fråga: Frågor och svar om den nationella planen

Frågor och svar om den nationella planen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Vanlig fråga: Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området?

Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området?

Start Samverkansområden Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området? När Sverige införde särskilda bestämmelser om tillståndsprövning

Vanlig fråga: Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Start Samverkansområden Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen? Verksamhetsutövarna har rätt

Vanlig fråga: Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen?

Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen?

Start Samverkansområden Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen? För vattenverksamheter som inte omfattas av definitionen i 11 kap 6 § miljöbalken

Vanlig fråga: Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen?

Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen?

Start Samverkansområden Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen? Om syftet med verksamheten, när den påbörjades, var produktion av

Vanlig fråga: Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Start Samverkansområden Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken? Den nya lagstiftningen handlar om att förse alla vattenkraftverk och regleringsdammar, även nedlagda vattenkraftverk med

Vanlig fråga: Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor?

Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor?

Start Samverkansområden Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor? Av bilagan till vattenverksamhetsförordningen (1998:1388) framgår den tidpunkt när ansökan om

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.