Sökresultat

 • Vanlig fråga (194)
 • Algblomning (8)
 • Badvatten (14)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Små avlopp (37)
 • Spårbarhet (1)
 • Säkerhet (1)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (2)

 • Arter (47)
 • Badvatten (19)
 • Miljöhot (7)
 • Vägledningar (59)
 • Samordningsområden (40)
 • Medarbetarsidor (12)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (34)
 • Senaste året (166)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning? Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom

Vanlig fråga: Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Start Handel & spårbarhet Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens? Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i

Vanlig fråga: Frågor och svar om laxen

Frågor och svar om laxen

Här kan du läsa om hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med lax. Du hittar också svar på vanliga frågor om lax och laxhälsa.

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Hur gör man för att få inloggningsuppgifter till webbplatsen Badplatsen?

Hur gör man för att få inloggningsuppgifter till webbplatsen Badplatsen?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Hur gör man för att få inloggningsuppgifter till webbplatsen Badplatsen? För att ansöka om ett användarkonto till webbplatsen Badplatsen så kontaktar du Havs- och vattenmyndigheten via e-post:

Vanlig fråga: Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Vad händer om analysen av ett prov misslyckas? För att provet ska räknas som giltigt och tas med i klassificeringen krävs att proverna kunnat analyseras så att det finns uppmätta halter för båda

Vanlig fråga: Varför rekommenderar HaV kommunen att ta fler än minimiantalet prov?

Varför rekommenderar HaV kommunen att ta fler än minimiantalet prov?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Varför rekommenderar HaV kommunen att ta fler än minimiantalet prov? Ju fler prover kommunen tar desto bättre bild får ni av badvattenkvaliteten. Fler prov än minimikravet minskar också risken att bli utan

Vanlig fråga: Vilka skyltar ska vi använda för de bad som inte är EU-bad?

Vilka skyltar ska vi använda för de bad som inte är EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Vilka skyltar ska vi använda för de bad som inte är EU-bad? De symboler som finns framtagna för EU-baden för vattenkvaliteten får inte användas vid de övriga baden. Det är upp till kommunen om kommunen

Vanlig fråga: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara

Vanlig fråga: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad gäller för övriga bad? Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att övriga bad sköts på motsvarande sätt som EU-bad. Det är dock upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på