Snäckviken

Snäckviken är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Snäckvicken ligger ca 5 km nordväst om Visby. Badplatsen ligger i en liten långgrund vik, och sandstranden är ca 300 m lång med sandbotten och inslag av sten. Två bryggor leder ut till två stora betongblock med badstegar på sidorna, där det är ca 1-1,5 m djupt. Där finns även bänk med krokar. Sandstranden omges av viss växtlighet med branta klippor inåt land. Ett begränsat antal parkeringsplatser finns. Här finns även restaurang, pool, stugby och camping. Från strandpromenaden i Visby går en cykel- och gångbana som sträcker sig längsmed kusten hela vägen till Snäckviken. Goda bussförbindelser finns mellan Snäck och Visby, se Gotlands kollektivtrafiks hemsida eller app. OBS! Hundar får ej vistas på badplatsen mellan 1 maj – 30 september, enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland, då badplatsen är jämställd med offentlig plats.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:0017.70.08.1Vindriktning 116grader
4:0018.20.08.3Vindriktning 119grader
7:0018.60.07.3Vindriktning 120grader

Dagens vattentemperatur: 7.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 17°C (2023-08-09)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 18.5°C

Juni: 17.3°C

Juli: 19.5°C

Augusti: 18.8°C

Snäckviken ligger på Gotlands västkust. Badplatsen ligger i en liten långgrund vik, och sandstranden är ca 300 m lång med sandbotten och inslag av sten. Sandstranden omges av viss växtlighet med branta klippor inåt land. Visby, Snäckviken är en del av vattenförekomsten Gotlands nv kustvatten, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt kvalitet, vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se