Sökresultat

 • Faktasida (1460)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (16)
 • Anställning (11)
 • Arbetstid (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (306)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (60)
 • Blanketter (13)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (41)
 • Dumpning (7)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (23)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (58)
 • Främmande arter (23)
 • Fångstmottagare (13)
 • Föreskrift (35)
 • Försurning (16)
 • Gis (23)
 • Grundvatten (13)
 • Handbok (5)
 • Handel (16)
 • Havs- och vattenforum (8)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (62)
 • Havsplanering (48)
 • Intern service (4)
 • Internationellt arbete (38)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (4)
 • Kalkning (9)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (10)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (12)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (19)
 • Miljöövervakning (134)
 • Muddring (6)
 • Organisation (48)
 • Programområde Kust och Hav (47)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (33)
 • Rapport (36)
 • Regeringsuppdrag (12)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (21)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Sjukskrivning (3)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (7)
 • Skyddade områden (32)
 • Små avlopp (34)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (26)
 • Styrdokument (4)
 • Säkerhet (2)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (23)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (17)
 • Tillsynsvägledning (19)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (50)
 • Vattenkraft (32)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (28)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (39)
 • Yrkesfiske (133)
 • Yttrande (2)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (36)
 • Övergödning (20)

 • Yrkesfiske (85)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (34)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (291)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (78)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (46)
 • Vägledningar (217)
 • Föreskrifter (34)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (41)
 • Havsplanering (35)
 • Miljöövervakning (46)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (72)
 • Konventioner (49)
 • Vårt uppdrag (28)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (74)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (44)
 • Senaste månaden (111)
 • Senaste året (961)
 • Mer än ett år sedan (499)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu Tyvärr kan vi inte erbjuda några sommarjobb.

Faktasida: Ekonomienheten

Ekonomienheten

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: HaV:s arbete med vrak

HaV:s arbete med vrak

Några av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten har undersökts och sanerats under 2017-2019. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak under 2020. Det innebär undersökningar av vrak samt bärgning av olja och spökgarn.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. Uppdaterad tabell för 2020 kommer i slutet av januari.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. Uppdaterad tabell för 2020 kommer i slutet av januari.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön uppdateras 2019 - 2021

Åtgärdsprogram för havsmiljön uppdateras 2019 - 2021

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vart sjätte år, i samverkan med berörda myndigheter, utarbeta och besluta ett åtgärdsprogram för de svenska havsområdena. Det första åtgärdsprogrammet fastställdes 2015. Det uppdaterade programmet ska vara klart senast 31 december 2021. 

Faktasida: Forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet bjuder in dig som forskar eller arbetar inom förvaltning till en tvådagarskonferens om åtgärder för havsmiljön.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

Faktasida: Delta, samverka och agera genom verktygen.

Delta, samverka och agera genom verktygen.

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska bidra till ökat deltagande och samverkan och genom det till mer handling.