Sökresultat

 • Faktasida (1444)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (15)
 • Anställning (13)
 • Arbetstid (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (306)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (56)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Chef (7)
 • Dricksvatten (42)
 • Dumpning (12)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (22)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (57)
 • Främmande arter (24)
 • Fångstmottagare (13)
 • Fångstområden (1)
 • Föreskrift (35)
 • Försurning (15)
 • Gis (27)
 • Grundvatten (13)
 • Handbok (5)
 • Handel (17)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (8)
 • Havsförvaltning (63)
 • Havsplanering (48)
 • HIP (1)
 • Intern service (4)
 • Internationellt arbete (39)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (4)
 • Kalkning (8)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (10)
 • Kvoter (18)
 • Lagstiftning (13)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (23)
 • Miljöövervakning (134)
 • Muddring (11)
 • Organisation (49)
 • Programområde Kust och Hav (47)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (33)
 • Rapport (36)
 • Regeringsuppdrag (13)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (17)
 • Riksintresse (34)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Sjukskrivning (4)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (7)
 • Skyddade områden (38)
 • Små avlopp (37)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (25)
 • Styrdokument (4)
 • Säkerhet (2)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (23)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (36)
 • Tillsynsvägledning (19)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattenbruk (14)
 • Vattenförvaltning (50)
 • Vattenkraft (45)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (49)
 • Vrak (8)
 • Vägledning (38)
 • Yrkesfiske (128)
 • Yttrande (3)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (34)
 • Övergödning (20)

 • Yrkesfiske (82)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (36)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (291)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (76)
 • Skyddade områden (45)
 • Anslag och bidrag (48)
 • Vägledningar (173)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (29)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (47)
 • Vårt uppdrag (30)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (84)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (165)
 • Senaste året (1120)
 • Mer än ett år sedan (324)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 12 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:12) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:10) om

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Faktasida: Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.

Faktasida: Enheten för drift och förvaltning

Enheten för drift och förvaltning

Enheten ansvarar bland annat för användarsupport, förvaltning och drift av myndighetens informationssystem och tekniska infrastruktur.

Faktasida: Vägledningar

Vägledningar

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för många olika vägledningar.