Sökresultat

 • Faktasida (1455)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (48)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (306)
 • Bedömningsgrunder (6)
 • Bidrag (79)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (41)
 • Dumpning (7)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (19)
 • Fiskevård (18)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (58)
 • Främmande arter (23)
 • Fångstmottagare (13)
 • Föreskrift (34)
 • Försurning (15)
 • Gis (17)
 • Grundvatten (13)
 • Handbok (4)
 • Handel (17)
 • Havs- och vattenforum (8)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (61)
 • Havsplanering (48)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (38)
 • Jordbruk (3)
 • Kalkning (8)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (12)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (19)
 • Miljöövervakning (135)
 • Muddring (6)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (34)
 • Rapport (35)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (23)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (32)
 • Små avlopp (34)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (26)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (23)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (18)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (24)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (23)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (43)
 • Yrkesfiske (134)
 • Yttrande (2)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (34)
 • Övergödning (19)

 • Yrkesfiske (88)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (34)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (291)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (77)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (81)
 • Vägledningar (224)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (48)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (48)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (36)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (31)
 • Senaste månaden (84)
 • Senaste året (850)
 • Mer än ett år sedan (605)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aktsamhetsområde Lille Fiskebank i Nordsjön

Aktsamhetsområde Lille Fiskebank i Nordsjön

Följande aktsamhetsområde uppvisar stora mängder plattfisk under minimimåttet vid fiske med bottentrål efter plattfisk.

Faktasida: Vårt arbete med data & statistik

Vårt arbete med data & statistik

Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll som samordnare och beställare av en stor mängd miljödata och statistik inom en rad olika områden. Vi tar också fram officiell statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Oroande besked i klimatrapport om haven

Oroande besked i klimatrapport om haven

Glaciärer och isar runt polerna smälter och havsnivån höjs. Människans utsläpp av växthusgaser gör haven surare och syrehalten i vattnet minskar. Haven blir också varmare, vilket leder till att strömmar förändras och att vi kan vänta oss fler och kraftigare värmeböljor. Det framgår av den rapport om hav och isar som FN:s internationella klimatpanel (IPCC) släppte den 25 september.

Faktasida: Avdelningschefer

Avdelningschefer

Alla våra avdelningar har en chef med särskilt ansvar för sin verksamhet. Till sin hjälp har de en biträdande avdelningschef.

Faktasida: Beställningar till SLU 2019-2021

Beställningar till SLU 2019-2021

Fyll i planerade uppdrag och bidragsbeslut till SLU, både ett- och fleråriga.

Faktasida: Bestämning av grundvattnets strömningsriktning

Bestämning av grundvattnets strömningsriktning

Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar Vägledningens startsida × Start Vägledningar Små avlopp Prövning av små avlopp Bestämning av grundvattnets strömningsriktning Bestämning av

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter 2020

Rapporter 2020

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2020.

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Faktasida: Administrativa sidor för Badplatsen

Administrativa sidor för Badplatsen

Start Badvatten Administrativa sidor för Badplatsen Taggar: Badvatten Badplatsens administrativa sidor Badplatsen Öppna Badplatsens administrativa sidor Du är inloggad och kan gå till Badplatsens administrativa sidor där du kan administrera kommunens