Sökresultat

 • Dokument (204)
 • Anställning (27)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Chef (27)
 • Visa fler
 • Dumpning (5)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (8)
 • Intern service (3)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Muddring (5)
 • Organisation (1)
 • Rapport (75)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (2)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (34)
 • Sjukskrivning (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (90)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (42)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tillstånd (19)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (22)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (79)
 • Medarbetarsidor (84)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (37)
 • Senaste året (112)
 • Mer än ett år sedan (92)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Verksamhetens inriktning

Verksamhetens inriktning

Inriktningsskrivelsen presenterar våra målområden, delmål och indikatorer. Den uppdateras årligen och är vägledande för HaV:s arbete.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Dokument: Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicyn ger en strategisk beskrivning av vision och mål för Havs- och vattenmyndighetens rekryteringsarbete.

Dokument: Bidrag till glasögon

Bidrag till glasögon

Om du tror att du behöver glasögon för bildskärm (terminalglasögon) ska du informera din chef och kontakta Emil Rydståle. Glöm inte att ta med rekvisitionen när du går till optikern.

Dokument: Gemensamt avlopp – så kan det gå till

Gemensamt avlopp – så kan det gå till

Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

Dokument: Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas

Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas

I rapporten beskrivs ett projekt med syfte att, genom praktiska försök, undersöka uppstartstiden hos markbäddar byggda med såväl naturgrus som krossat berg samt att jämföra hydrauliska förhållanden och reningsfunktion.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Arbetsordning - huvuddokument

Arbetsordning - huvuddokument

Havs- och vattenmyndighetens arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för arbetsuppgifter är fördelat och beslutsordningen i vilka frågor. Arbetsordningen är styrande för all verksamhet på myndigheten.