Sökresultat

 • Dokument (162)
 • Anställning (29)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Chef (29)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (8)
 • Intern service (3)
 • Klimat (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (75)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (3)
 • Rutin (35)
 • Sjukskrivning (5)
 • Små avlopp (76)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (43)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (78)
 • Medarbetarsidor (84)

 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (81)
 • Mer än ett år sedan (81)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Dokument: Resepolicy

Resepolicy

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om du kan. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Dokument: Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.

Dokument: Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Dokument: Ledigheter

Ledigheter

Du kan ta ut semester samma år som du jobbar in den och helst ska du vara ledig på sommaren. Tjänstledig får du bland annat vara för studier och för att prova på en annan statlig anställning. Har du små barn har du möjlighet att få förkortad arbetstid.

Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Formulär nyanställd

Formulär nyanställd

Detta formulär fyller du som är chef i inför att en ny medarbetare kommer till enheten. Var noggrann och lämna ett så utförligt underlag som du kan. Via IT-supportportalen ansöker du om ett nytt användarkonto och behörigheter till olika system.

Dokument: Hantering av interna styrdokument

Hantering av interna styrdokument

Rutinen beskriver hur vi tar fram, reviderar och följer upp våra interna styrdokument. Det är en del av HaV:s arbete med intern styrning och kontroll.