Sökresultat

 • Dokument (174)
 • Dumpning (5)
 • Gis (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (48)
 • Visa fler
 • Muddring (6)
 • Publikation (1)
 • Rapport (74)
 • Små avlopp (95)
 • Tillstånd (18)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (21)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (83)
 • Miljöövervakning (48)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (32)
 • Senaste året (93)
 • Mer än ett år sedan (81)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Skräp på stränder

Skräp på stränder

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Kontinuerligt undervattensbuller

Kontinuerligt undervattensbuller

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Främmande arter

Främmande arter

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs

Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Näringskoncentrationer i vatten

Näringskoncentrationer i vatten

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Farliga ämnen i sediment

Farliga ämnen i sediment

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Näringskoncentrationer i sediment

Näringskoncentrationer i sediment

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Mikroskräp

Mikroskräp

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biologiska effekter hos vitmärla

Biologiska effekter hos vitmärla

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.