Sökresultat

 • Dokument (245)
 • Anställning (26)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Chef (24)
 • Visa fler
 • Dumpning (5)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (6)
 • Intern service (2)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (47)
 • Muddring (6)
 • Organisation (1)
 • Rapport (77)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (28)
 • Sjukskrivning (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (93)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (35)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tillstånd (19)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (22)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (82)
 • Miljöövervakning (47)
 • Medarbetarsidor (73)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (16)
 • Senaste året (165)
 • Mer än ett år sedan (80)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Dokument: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Dokument: Surrogatparametrar- en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Surrogatparametrar- en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Rapport från 10 LOVA-projekt om surrogatparametrar.

Dokument: Inget tillstånd för en liten avloppsanläggning utan extra fosforreningssteg

Inget tillstånd för en liten avloppsanläggning utan extra fosforreningssteg

Referat av dom den 19 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11835-18.

Dokument: Bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet

Bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet

Referat av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.

Dokument: Tjänsteresa utomlands

Tjänsteresa utomlands

Syftet med den här informationen är att underlätta för dig som reser utomlands i tjänsten. Här tar vi upp viktiga förberedelser och saker som kan vara bra att tänka på inför och under tjänsteresan.

Dokument: Tillförsel av föroreningar på land

Tillförsel av föroreningar på land

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Migrerande fisk (lax)

Migrerande fisk (lax)

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn beskriver viktiga utgångspunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HaV. Policyn beskriver mål- och viljeinriktning samt strategier och metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.