Sökresultat

 • Art (185)
 • Arter med åtgärdsprogram (17)
 • Broskfiskar (29)
 • Fiskar (87)
 • Fredade arter (18)
 • Främmande arter (39)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Karpfiskar (17)
 • Marina däggdjur (4)
 • Ryggradslösa djur (30)
 • Växter (10)

 • Arter (185)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (157)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida om arter: Sjögull

Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.

Faktasida om arter: Stenkrabba

Stenkrabba

Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

Faktasida om arter: Knubbsäl

Knubbsäl

Knubbsälar finns framför allt längs västkusten, men även Östersjön har en liten och unik population vid Kalmarsund. Sälarna på västkusten har under senare år drabbats av flera sjukdomsutbrott.

Faktasida om arter: Håkäring

Håkäring

Storvuxen haj med små fenor och små ögon. Väldigt grova hudtänder. I Sverige har den påträffas i Skagerrak och i Kattegatt söderut till Kullen.

Faktasida om arter: Blåkäxa

Blåkäxa

Vår minsta hajart. Sammetssvart undertill, svartbrun ovan. Kraftiga taggar framför ryggfenorna. Lysorgan på magen. I Västerhavet förekommer i de djupare delarna av Skagerrak.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Vanlig fråga: Hur mycket är det svenska laxfisket värt i pengar?

Hur mycket är det svenska laxfisket värt i pengar?

Start Arter Hur mycket är det svenska laxfisket värt i pengar? Jordbruksverket har, på uppdrag av HaV, beskrivit och analyserat fritidsfisket, fisketurismen och yrkesfisket efter lax och öring . Rapporten visar bland annat: Yrkesfiske på kusten med

Faktasida om arter: Gråsäl

Gråsäl

Gråsälen är den största av Sveriges tre sälarter. Den är också den vanligaste, och finns framför allt i Östersjön. Sedan mitten av 1980-talet har beståndet hämtat sig efter skador orsakade av tidigare miljögifter.