Sökresultat

 • Art (185)
 • Arter med åtgärdsprogram (17)
 • Broskfiskar (29)
 • Fiskar (87)
 • Fredade arter (18)
 • Främmande arter (39)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Karpfiskar (17)
 • Marina däggdjur (4)
 • Ryggradslösa djur (30)
 • Växter (10)

 • Arter (185)

 • Senaste månaden (59)
 • Senaste året (135)
 • Mer än ett år sedan (50)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Gråsäl

Gråsäl

Gråsälen är den största av Sveriges tre sälarter. Den är också den vanligaste, och finns framför allt i Östersjön. Sedan mitten av 1980-talet har beståndet hämtat sig efter skador orsakade av tidigare miljögifter.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Vitlinglyra

Vitlinglyra

I vattnen runt Sverige är vitlinglyran vanlig i norra Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

Faktasida om arter: Vitling

Vitling

I Sveriges omgivande vatten finns vitling främst i Skagerrak och Kattegatt men den kan sporadiskt uppträda i Öresund och södra Östersjön.

Faktasida om arter: Tunga

Tunga

I svenska vatten finns tunga i Skagerrak, Kattegatt och Öresund samt längs sydkusten i Östersjön.

Faktasida om arter: Torsk

Torsk

Torsken återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.

Faktasida om arter: Tobis

Tobis

Kusttobisen finns utmed alla Sveriges kuster från Skagerrak upp till Bottenviken. Havstobisen förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och södra Östersjön.

Faktasida om arter: Slätvar

Slätvar

Slätvar finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och västra delarna av Södra Östersjön.

Faktasida om arter: Skrubbskädda/Flundra

Skrubbskädda/Flundra

Skrubbskäddan finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Ålands hav. Längre norrut är arten mindre vanlig, men den förekommer upp till norra Kvarken.