Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1339)
 • Algblomning (5)
 • Anslag (19)
 • Arter med åtgärdsprogram (12)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (206)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (31)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (23)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Dricksvatten (8)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (11)
 • Fiskar (74)
 • Fiskevård (23)
 • Forskning (21)
 • Fredade arter (9)
 • Fritidsbåt (8)
 • Fritidsfiske (46)
 • Främmande arter (14)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (22)
 • Försurning (7)
 • Gis (8)
 • Grundvatten (6)
 • Handbok (3)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
 • Havsförvaltning (54)
 • Havsplanering (61)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (17)
 • Jordbruk (9)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (10)
 • Kattegatt (19)
 • Klimat (11)
 • Kvoter (8)
 • Lagstiftning (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (11)
 • Miljökvalitetsnormer (21)
 • Miljöövervakning (143)
 • Muddring (5)
 • Organisation (17)
 • Programområde Kust och Hav (54)
 • Programområde Sötvatten (41)
 • Publikation (328)
 • Rapport (214)
 • Regeringsuppdrag (70)
 • Regler (28)
 • Remiss (16)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (4)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (20)
 • Skagerrak (17)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (31)
 • Små avlopp (123)
 • Spårbarhet (3)
 • Statistik (8)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (6)
 • Sötvatten (19)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (55)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (31)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (11)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (52)
 • Växter (3)
 • Yrkesfiske (97)
 • Yttrande (50)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (13)
 • Östersjön (36)
 • Övergödning (12)

 • Yrkesfiske (43)
 • Sport- och fritidsfiske (15)
 • Arter (82)
 • Badvatten (198)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (24)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (21)
 • Vägledningar (192)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (3)
 • Samordningsområden (36)
 • Havsplanering (7)
 • Miljöövervakning (23)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (6)
 • Miljömål och direktiv (51)
 • Konventioner (19)
 • Vårt uppdrag (121)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remisser (17)
 • Yttranden (51)
 • Pressrum (6)
 • Organisation (16)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (353)
 • Bibliotek (1)

 • Art (66)
 • Dokument (82)
 • Faktasida (653)
 • Nyhet (10)
 • Publikation (329)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remiss (17)
 • Utlysning (13)
 • Vanlig fråga (76)
 • Yttrande (50)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vanlig fråga: Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Start Handel & spårbarhet Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens? Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i

Faktasida: Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Faktasida: Enheten för drift och förvaltning

Enheten för drift och förvaltning

Enheten ansvarar bland annat för användarsupport, förvaltning och drift av myndighetens informationssystem och tekniska infrastruktur.

Faktasida: Badplatser i Härryda kommun

Badplatser i Härryda kommun

Start Badvatten Badplatser i Härryda kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Härryda kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Gingsjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Hornasjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Landvettersjön-Frökens udde ★ ★ ★

Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Faktasida: Badplatser i Hagfors kommun

Badplatser i Hagfors kommun

Start Badvatten Badplatser i Hagfors kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Hagfors kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Gröcken ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Lakenesjön, Sörby ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Lemundtjärn, Edebäck ⚠

Faktasida: Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS, utlysning Blue Baltic (2017 - 2020)

Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS, utlysning Blue Baltic (2017 - 2020)

Blue Baltic är BONUS största satsning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas.