1. Publicerad: 2 september 2020

  Intranät - E-tjänster och blanketter

  Intranät för medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

 2. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 9 juni 2020

  Risker med främmande arter

  Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Men det finns kända risker. Främmande arter kan på olika sätt skada den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi.

 3. Publicerad: 24 november 2014

  Karttjänster från andra

  Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

 4. Publicerad: 23 januari 2014 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  Limniska ekoregioner

  En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Grundvatten

  Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Andra källor till kunskap

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 mars 2020

  Nyhetsbrev

  Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

 8. Publicerad: 27 augusti 2013 Uppdaterad: 5 februari 2020

  Diarium

  I vårt diarium kan du söka ärenden från den 1 januari 2013 och framåt. För varje ärende visas ärendemening, handläggande enhet, handläggare samt händelser i ärendet. Om du vill få tillgång till hela ärendet eller äldre ärenden kontaktar du våra registratorer.

 9. Publicerad: 15 april 2014 Uppdaterad: 6 oktober 2016

  Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

  Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från såväl landbaserade källor som fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärer för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

 10. Publicerad: 13 oktober 2017

  Barlastvattenkonventionen

  För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) tagit fram den så kallade barlastvattenkonventionen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar yttranden när någon söker dispens från konventionen.