Sökresultat

 • Kartor och Gis (17)
 • Senaste året (17)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Gis (9)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (3)
 • Miljödata (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Faktasida (17)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Dokument: Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

Dokument: Limniska ekoregioner

Limniska ekoregioner

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

Dokument: Havsplanering - geografiska data

Havsplanering - geografiska data

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

Faktasida: Geografiska referenssystem

Geografiska referenssystem

HaV:s kartmiljö stödjer alla de vanligaste referenssystemen som används i Sverige och Europa.

Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Omvända kartan - geografiska data

Omvända kartan - geografiska data

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv