Sökresultat

 • Kartor och Gis (27)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Gis (15)
 • Havsförvaltning (3)
 • Visa fler
 • Havsplanering (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Yrkesfiske (3)
 • Övergödning (2)

 • Faktasida (27)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (17)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Omvända kartan - geografiska data

Omvända kartan - geografiska data

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Dokument: Limniska ekoregioner

Limniska ekoregioner

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

Dokument: Fiskförekomster per län

Fiskförekomster per län

En sammanställning av förekomst av fisk per art och län

Dokument: Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.

Dokument: Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen.