Sökresultat

 • Medarbetarsidor (84)
 • Dokument (84)
 • Anställning (27)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Visa fler
 • Chef (27)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handbok (8)
 • Intern service (3)
 • Klimat (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (2)
 • Rutin (34)
 • Sjukskrivning (5)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (42)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (32)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Verksamhetens inriktning

Verksamhetens inriktning

Inriktningsskrivelsen presenterar våra målområden, delmål och indikatorer. Den uppdateras årligen och är vägledande för HaV:s arbete.

Dokument: Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicyn ger en strategisk beskrivning av vision och mål för Havs- och vattenmyndighetens rekryteringsarbete.

Dokument: Bidrag till glasögon

Bidrag till glasögon

Om du tror att du behöver glasögon för bildskärm (terminalglasögon) ska du informera din chef och kontakta Emil Rydståle. Glöm inte att ta med rekvisitionen när du går till optikern.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Arbetsordning - huvuddokument

Arbetsordning - huvuddokument

Havs- och vattenmyndighetens arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för arbetsuppgifter är fördelat och beslutsordningen i vilka frågor. Arbetsordningen är styrande för all verksamhet på myndigheten.

Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV.