Sökresultat

 • Medarbetarsidor (122)
 • Senaste året (122)
 • Anställning (28)
 • Arbetstid (3)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Visa fler
 • Chef (25)
 • Forskning (1)
 • Gis (4)
 • Handbok (4)
 • HIP (1)
 • Intern service (2)
 • IT-support (6)
 • Ledighet (3)
 • Lön (7)
 • Organisation (4)
 • Rapport (5)
 • Rekrytering (2)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (20)
 • Sjukskrivning (8)
 • Små avlopp (1)
 • Styrdokument (26)
 • Säkerhet (7)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (5)
 • Tjänsteresa (5)
 • Vägledning (2)
 • Årsredovisning (2)

 • Kalendarium (21)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (45)
 • Kalenderhändelse (21)
 • Vanlig fråga (9)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (11)
 • Senaste månaden (22)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Lunchseminarium om sjöfartens miljöpåverkan

Lunchseminarium om sjöfartens miljöpåverkan

Är det en myt att sjöfarten är mer miljövänlig än lastbilar? Välkomna till ett lunchseminarium om sjöfartens miljöpåverkan.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Kalenderhändelse: Utbildning i lagen om offentlig upphandling

Utbildning i lagen om offentlig upphandling

Hur går du tillväga när du står i begrepp att göra ett inköp?

Faktasida: Utbiildning i lagen om offentlig upphandling

Utbiildning i lagen om offentlig upphandling

Hur går du tillväga när du står i begrepp att göra ett inköp? Torsdagen den 19 mars hålls en internutbildning i offentlig upphandling på HaV.

Kalenderhändelse: Havs- och vattenforum 2020

Havs- och vattenforum 2020

Välkommen till Havs- och vattenforum 2020. En mötesplats för dig som jobbar med hav och vatten. Årets forum hålls på Svenska mässan i Göteborg den 26-27 maj.

Faktasida: PowerPoint - mallar och presentationer

PowerPoint - mallar och presentationer

Både i Word och PowerPoint finns mallar som du ska använda när du skriver ett brev eller gör en presentation där HaV är avsändare. Det finns även mallar för fiskerikontrollanter och jurister och de mallarna hittar du i Loggdrift.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Kalenderhändelse: Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp är en årlig nationell konferens för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp.

Faktasida: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.