Sökresultat

 • Samordningsområden (40)
 • Faktasida (40)
 • Senaste året (40)
 • Bidrag (7)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (4)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Restaurering (6)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (4)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Uppföljning av den maritima strategin

Uppföljning av den maritima strategin

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att vidareutveckla tidigare föreslagna indikatorer till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem. Vi ska redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2020.

Faktasida: LEVA:s åtgärdsområden

LEVA:s åtgärdsområden

Under 2018-2020 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Faktasida: Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

LEVA-projektet ’Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödningen’ drivs av Hjälmarens Vattenvårdsförbund och samverkansparter är lokala lantbrukare, LRF, Örebro kommun, samt Länsstyrelsen i Örebro län.

Faktasida: ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Faktasida: Dokumentation kring maritima strategin

Dokumentation kring maritima strategin

Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

Faktasida: LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland och pågår till 2020. Tillsammans med markägare och lantbrukare arbetar man för att identifiera gårdsspecifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve.

Faktasida: Avrinningsområden i Halland

Avrinningsområden i Halland

Pilotområdena för detta projekt är avrinningsområdena för Suseån, Vinån, Sannarpsån, Törlan, Uttran och Ramsjökanal. Projektet leds av Falkenbergs kommun och kommer att pågå fram till 2020.

Faktasida: Vattensamordning Västervik

Vattensamordning Västervik

Pilotområdet för projektet är Tjust kustområde i Västerviks kommun. Inom kustområdet finns Åarna Loftaån, Gamlebyån och Almviksån liksom havsvikarna Gamlebyviken och Gudingen och en stor del av Tjust skärgårds 5000 öar. Här finns också ett intensivt jordbruk, de största tätorterna i kommunen och mycket fritidshus och turistanläggningar.