Sökresultat

 • Samordningsområden (89)
 • Anslag (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (4)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (9)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (3)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Restaurering (4)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (3)

 • Faktasida (40)
 • Nyhet (18)
 • Vanlig fråga (31)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (14)
 • Senaste året (83)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Vanlig fråga: Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen?

Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen?

Start Samverkansområden Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen? Vägledning kring tillsyn av vattenkraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen Mot bakgrund av vikten av att så många

Nyhet: Verktyg för bättre vatten nu på webben

Verktyg för bättre vatten nu på webben

Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.

Faktasida: Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Pilotprojektet bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden.

Nyhet: Samarbete mot minskat näringsläckage i Lillån på Dalboslätten

Samarbete mot minskat näringsläckage i Lillån på Dalboslätten

Madeleine Svärd är utbildad mark/växtagronom och arbetar på Dalslands Miljö- och Energiförbund som åtgärdssamordnare. Utmaningen med hennes uppdrag inom LEVA (Lokalt Engagemang för Vatten) på Dalboslätten är att både sträva efter god vattenkvalitet och samtidigt bibehålla produktionen med bra skördar.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Pilotområden med åtgärdssamordnare

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Faktasida: Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Pilotområdet för detta projekt är avrinningsområdena för Enköpingsån och Örsundaån. Projektet leds av Enköpings kommun och kommer att pågå fram till början av 2021.