1. Publicerad: 21 september 2017

  Rapportera ditt fynd av puckellax

  Ett antal fynd av den främmande arten puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens om föda och utrymme samt sprida sjukdomar bland inhemska laxfiskar.

 2. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 11 maj 2016

  Småprickig penselkrabba

 3. Publicerad: 26 juli 2021

  Rapportera krabbfynd

  Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

 4. Publicerad: 30 juni 2021

  Provtagningar visade inte att anläggningen uppfyllde kraven på reduktion av fosfor

  Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 juni 2021 i mål nr M 4906-20. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att en leverantörs provtagningsserier inte visar att anläggningen klarar att uppnå normal skyddsnivå för fosforreduktion, samt att 70 procents reduktion behöver uppnås som medelvärde, men inte i varje stickprov.

 5. Uppföljning laxkvot

  Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 6. Publicerad: 22 juli 2021

  Aktsamhetsområde i Nordsjön/ Store Fiskebank

  Följande aktsamhetsområde uppvisar stora mängder ungfisk och fisk under minimimått. Därför har KV Sortland upprättat aksamhetsområdet för fiske med bottentrål.

 7. Publicerad: 20 juli 2021

  Upphävt stopp för fiske av lax i område 31

  HaV har beslutat att från och med den 23 juli upphäva stoppet för fiske av lax i område 31. Beslutet innebär också att det är tillåtet att fiska med fasta redskap i området och även sådana redskap som inte är undantagna från landningsskyldigheten får användas.

 8. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 9. Publicerad: 6 april 2016 Uppdaterad: 20 juli 2021

  Nya föreskrifter

 10. Publicerad: 21 november 2013

  Sätta ut eller flytta fisk i naturen (HVMFS 2021:7)