Sökresultat

 • Yrkesfiske (28)
 • Nyhet (28)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (8)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Utökad kontroll av det svenska räkfisket

Utökad kontroll av det svenska räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer att utöka sin kontroll på det svenska räkfisket under resten av året längs hela västkusten både på land, till havs och från luften. Särskilt fokus kommer att läggas på kontroll av fördelningen mellan kok- och råräka samt kontroll av vilka redskap som används.

Nyhet: Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Med hänsyn till EU-kommissionens beslut om att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019 så gäller inte infiskningskraven för västra och östra Östersjön i år för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Idag 25:e september mellan kl 12:30-14:30 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer Fiskerätt och Fångstintygsportalen ligga nere. Det kan också förekomma störningar på e-journalen och uppladdningen av avräkningsnotor.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län.

Nyhet: Tydligare information kring sumpning

Tydligare information kring sumpning

Eftersom det kommit frågor om registrering i pappersloggboken gällande sumpning av hummer, har vi förtydligat de instruktioner som finns på vår hemsida.

Nyhet: Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Havs- och vattenmyndigheten ger fiskelicensinnehavare som bara har fisketillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön möjligheten att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019.

Nyhet: Bärgningsarbete av olja på vrak utanför Oxelösund

Bärgningsarbete av olja på vrak utanför Oxelösund

Havs- och vattenmyndigheten genomför från och med den 25 augusti en bärgningsoperation av olja från vraket Lindesnäs.

Nyhet: Remiss om tillfälliga tillstånd för fiske efter havskräfta med artsorterande rist för östersjötrålare

Remiss om tillfälliga tillstånd för fiske efter havskräfta med artsorterande rist för östersjötrålare

Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu ett förslag som innebär att de fiskelicensinnehavare som endast har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön med trål, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019, vilket innebär att dessa fiskelicensinnehavare i princip saknar möjlighet att bedriva något fiske.

Nyhet: Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31

Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31

Årets sammanlagda kvot på 19 200 laxar i delområde 31 är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att fiske inom området är förbjudet från och med måndag 22 juli 2019.