Sökresultat

 • Yrkesfiske (64)
 • Faktasida (64)
 • Senaste året (64)
 • Blanketter (5)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Fångstmottagare (7)
 • Handbok (1)
 • Handel (5)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (14)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (13)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (4)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (12)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (61)
 • Östersjön (6)

 • Senaste månaden (10)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Uppdateringar och nya funktioner i e-loggbok

Uppdateringar och nya funktioner i e-loggbok

Här hittar du information om uppdateringar och nya funktioner.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: Urvalsmetod vid vägning

Urvalsmetod vid vägning

Urvalsmetoden innebär att ett urval av lådorna vägs för att fastställa hela den landade kvantiteten av en art. Urvalsmetoden kan användas vid vägning i land före eller efter transport, eller vid en kontroll av en fångst som tidigare vägts ombord på en godkänd våg.

Faktasida: Fiske efter pelagiska arter

Fiske efter pelagiska arter

Genom överlåtbara fiskerättigheter kan du som fiskelicensinnehavare överlåta hela eller del av din kvot till en annan fiskelicenshavare.

Faktasida: Ny e-loggbok

Ny e-loggbok

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering som ska ersätta den nuvarande e-loggboken vCatch. Den nya lösningen ska göra det möjligt för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Elektronisk loggbok

Elektronisk loggbok

Alla fartyg från 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.