Sökresultat

 • Yrkesfiske (51)
 • Faktasida (51)
 • Senaste året (51)
 • Blanketter (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (7)
 • Visa fler
 • Handbok (1)
 • Handel (5)
 • Kattegatt (3)
 • Kvoter (12)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (10)
 • Skagerrak (3)
 • Statistik (4)
 • Särskilda tillstånd (9)
 • Yrkesfiske (48)
 • Östersjön (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020. Under den perioden kommer det mesta i praktisk mening fortsätta som nu.

Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden eller fångstzon. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Dokument: Blanketter för fiskelicens

Blanketter för fiskelicens

Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

Faktasida: Ny e-loggbok

Ny e-loggbok

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för all fångstrapportering som ge möjlighet för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.

Dokument: Blanketter för fisketillstånd

Blanketter för fisketillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för fisketillstånd Taggar: Blanketter Yrkesfiske Fisketillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att överlåta