Sökresultat

 • Yrkesfiske (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (1)
 • Visa fler

 • Faktasida (2)
 • Nyhet (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

På onsdag den 21:e augusti mellan kl 11:00-13:00 utför vi systemunderhåll.

Faktasida: Förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen är beslutad inom ramen för EU:s fiskeripolitik och ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett särskilt tillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata tillstånd för västra respektive östra Östersjön.