Sökresultat

 • Arter (82)
 • Mer än ett år sedan (82)
 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Broskfiskar (21)
 • Fiskar (26)
 • Fredade arter (6)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Handel (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (10)
 • Kattegatt (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (1)
 • Växter (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Art (66)
 • Faktasida (11)
 • Vanlig fråga (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lista över främmande arter i vårt närområde – dörrknackare

Lista över främmande arter i vårt närområde – dörrknackare

Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska listan för så kallade dörrknackare. Det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

Faktasida om arter: Groplöja

Groplöja

Groplöjan är vår minsta karpfisk och blir sällan större än 8 centimeter. Den lever i stim och utseendet påminner om mört. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Brugd

Brugd

Brugden är världens näst största fisk. Den är sällsynt men regelbunden vid den svenska västkusten. Simmar långsamt och ofta nära vattenytan. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Vanlig fråga: Hur många sälar finns det i våra vatten?

Hur många sälar finns det i våra vatten?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur många sälar finns det i våra vatten? Gråsäl finns det flest av, och de uppskattas i dag vara 37000–50000 djur i Östersjön. Tidigare levde det en egen population på västkusten, men numera dyker endast enstaka

Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Vanlig fråga: Hur mår Östersjölaxen?

Hur mår Östersjölaxen?

Start Arter Hur mår Östersjölaxen? Bestånden i älvarna i Norrland har generellt förbättrats stadigt under den senaste tioårsperioden främst pga att yrkesfiskets kvoter för laxfiske mer än halverats och för att yngeldödlighet, så kallad M74-dödlighet

Vanlig fråga: Får jag handla med sälprodukter?

Får jag handla med sälprodukter?

Start Arter Frågor och svar om säl Får jag handla med sälprodukter? Det är förbjudet att handla med sälprodukter som skinn, späck och kött. Det finns undantag för sälprodukter som kommer från traditionell jakt och bedrivs av ursprungsbefolkningar. De

Vanlig fråga: Hur påverkar klimatförändringarna sälarna?

Hur påverkar klimatförändringarna sälarna?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur påverkar klimatförändringarna sälarna? Olika sälarter påverkas troligen på olika sätt av klimatförändringar. Vikaren är särskilt utsatt för ökade temperaturer, i viss mån även gråsäl. Vikaren behöver is och

Vanlig fråga: Är tiaminbrist orsaken till dödlighet på lax?

Är tiaminbrist orsaken till dödlighet på lax?

Start Arter Är tiaminbrist orsaken till dödlighet på lax? Brist på tiamin som är ett B1-vitamin är en faktor som förklarar dödlighet på laxyngel strax efter att de kläckts, så kallad M74-dödlighet. Tiaminbrist och M74 problematiken är sedan länge

Vanlig fråga: Hur mår laxen på västkusten (Atlantlaxen)?

Hur mår laxen på västkusten (Atlantlaxen)?

Start Arter Hur mår laxen på västkusten (Atlantlaxen)? Laxbestånden på svenska västkusten har försvagats under den senaste tioårsperioden. Detta trots omfattande åtgärder för att förbättra miljöförhålllandena i vattendragen och reglering av fisket