1. Publicerad: 23 september 2020

  Nyhetsbrev små avlopp september 2020

  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om två aktuella domar från Mark- och miljödomstolen, nya standarder från SIS och hur man jobbar med små avloppsanläggningar i USA.

 2. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 23 september 2020

  Bentiska livsmiljöer - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 3. Publicerad: 22 januari 2018 Uppdaterad: 27 december 2018

  Regeringsuppdrag

  Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

 4. Publicerad: 27 september 2018 Uppdaterad: 5 februari 2019

  Smartare klimatinformation

  Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen med målet att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data från Copernicus inom klimatanpassning.

 5. Publicerad: 31 augusti 2020

  GhostGuard - E-tjänster och blanketter

  Rapportera förlorade fiskeredskap.

 6. Publicerad: 8 juli 2013

  Remisser från HaV

  Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 7. Publicerad: 28 november 2019 Uppdaterad: 22 september 2020

  Kustfisk - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 22 september 2020

  Effekter av kylvatten - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 9. Publicerad: 22 september 2020

  Åtgärder genomförs i Saxån-Braån - Nyheter om lokalt åtgärdsarbete

  Det är full fart på åtgärdsarbetet mot övergödning i Saxån- Braån. Underhåll av Örstorpsbäcken har gjorts med särskild hänsyn till vattenmiljön, och ett så kallat tvåstegsdike anläggs under hösten. Väl fungerande dränering är viktigt för att minska näringsläckaget, men hur det görs har stor betydelse för vattenmiljöns övriga värden.

 10. Publicerad: 18 mars 2015 Uppdaterad: 2 september 2020

  Effektiv tillsyn av små avlopp

  Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.