Sökresultat

 • Arter (243)
 • Arter med åtgärdsprogram (21)
 • Broskfiskar (30)
 • Fiskar (97)
 • Fiskevård (1)
 • Fredade arter (19)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (57)
 • Handel (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljöövervakning (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (35)
 • Skagerrak (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Växter (10)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (1)

 • Art (160)
 • Faktasida (36)
 • Vanlig fråga (47)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (230)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Tumlare

Tumlare

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. I Östersjön finns en helt egen population tumlare som nu är akut hotad.

Vanlig fråga: Frågor och svar om laxen

Frågor och svar om laxen

Här kan du läsa om hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med lax. Du hittar också svar på vanliga frågor om lax och laxhälsa.

Faktasida: Hajar och rockor

Hajar och rockor

Hajar och rockor tillhör gruppen broskfiskar, en grupp av arter som saknar skelett och istället har en struktur av brosk. I svenska vatten har ett trettiotal olika broskfiskar påträffats, men det är bara ett tiotal som förekommer regelbundet.

Faktasida om arter: Sjögull

Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.

Vanlig fråga: Hur mår sälarna?

Hur mår sälarna?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur mår sälarna? I början av 1900-talet fanns betydligt mer sälar i svenska vatten än i dag. Jakttryck och miljögifter orsakade en kraftig nedgång av gråsäl och vikare under förra seklet. Antalet gråsälar i

Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida: Vad är främmande arter?

Vad är främmande arter?

För att en art ska betraktas som främmande måste den – på något sätt och vid någon tidpunkt – flyttas genom mänsklig aktivitet. Då introduceras arten till ett område dit den inte kunnat ta sig till av egen kraft.

Faktasida: Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

För att motverka spridning av invasiva främmande arter i Sverige har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket, som ansvariga nationella myndigheter, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett krav från Europaparlamentet och gäller invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning.

Faktasida: Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till: