1. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 15 januari 2021

  Information till fastighetsägare om små avlopp

  Små avloppsanläggningar behöver skötas om och ses över för att fungera. Som fastighetsägare har du ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Titta till din avloppsanläggning och gör åtgärder tidigt. Då förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

 2. Lunchseminarium om Framtidens fiske och vattenbruk

  Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket bjuder in till gemensamt lunchseminarium för lansering av den gemensamma strategin och de sektorsspecifika handlingsplanerna för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk.

 3. Publicerad: 30 januari 2017 Uppdaterad: 19 februari 2021

  Vem gör vad i frågor som gäller små avlopp?

  Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller små avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer.

 4. Publicerad: 9 november 2018 Uppdaterad: 27 november 2019

  Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

  Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

 5. Publicerad: 21 januari 2016 Uppdaterad: 11 juni 2019

  HaV i Almedalen

  I år deltar HaV inte i Almedalsveckan med egna seminarier.

 6. Slutkonferens för projekt Tre Skärgårdar

  Konferensen kommer att genomföras digitalt med ett pass torsdagen den 10 september och ett pass fredag den 11 september.

 7. Publicerad: 20 juni 2019

  Tre Skärgårdar

  Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

 8. Publicerad: 9 mars 2021

  Uppstart

  Här finns hjälp för dig som inte jobbat så mycket med lokalt vattenvårdsarbete innan och undrar var du kan börja. Du hittar tips på hur du kan starta ditt lokala vattenvårdsarbete och länkar till andra projekt med inspiration och goda exempel.

 9. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 10. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Vitfingrad brackvattenskrabba