1. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 29 september 2020

  Biologiska effekter hos vitmärla - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 2. Publicerad: 29 september 2020

  Data för Biologiska effekter hos vitmärla - Miljöövervakning i kust och hav

 3. Publicerad: 18 september 2019 Uppdaterad: 29 september 2020

  Biologiska effekter av organiska tennföreningar - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 4. Publicerad: 29 september 2020

  Data för Biologiska effekter av organiska tennföreningar - Miljöövervakning i kust och hav

 5. Publicerad: 29 september 2020

  Data för Bentiska livsmiljöer - Miljöövervakning i kust och hav

 6. Publicerad: 29 september 2020

  Data för Bifångst - Miljöövervakning i kust och hav

 7. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 29 september 2020

  Bentiska livsmiljöer - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 19 november 2019 Uppdaterad: 24 september 2020

  Bifångst - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 9. Publicerad: 11 juli 2017 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist

  Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

 10. Publicerad: 29 juni 2015 Uppdaterad: 13 maj 2016

  Vad gäller för klassificering av EU-bad?