Sökresultat

  • Diarium (2)
  • Faktasida (2)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Diarium

Diarium

I vårt diarium kan du söka ärenden från den 1 januari 2013 och framåt. För varje ärende visas ärendemening, handläggande enhet, handläggare samt händelser i ärendet. Om du vill få tillgång till hela ärendet eller äldre ärenden kontaktar du våra registratorer.

Faktasida: Om diariet

Om diariet

I Havs- och vattenmyndighetens diarium kan du hitta myndighetens ärenden. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.