Sökresultat

  • Kalendarium (13)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Restaurering (1)

  • Kalenderhändelse (13)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste månaden (5)
  • Senaste året (13)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning

Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning

I samband med World Ocean Day den 8 juni arrangeras ett webbinarium om det svenska bidraget i FN:s årtionde för havsforskning och hållbarhet. Webbinariet riktar sig till berörda aktörer och utgör startskottet för arbetet med havsdecenniets svenska aktiviteter. Välkomna!

Kalenderhändelse: Digital konferens - Virtual ocean dialogues

Digital konferens - Virtual ocean dialogues

Virtual Ocean Dialogues är en global konferens som hålls online den 1–5 juni 2020.

Kalenderhändelse: Havsplattformen

Havsplattformen

Svensk aktörsplattform för hållbar havsförvaltning och minskad fattigdom.

Kalenderhändelse: Samrådsmöte med länsstyrelser

Samrådsmöte med länsstyrelser

Möte om regeringsuppdraget om generellt stopp för bottentrålning i marina skyddade områden.

Kalenderhändelse: Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Nationellt samråd om förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön pågår 1 november 2020 till 30 april 2021.

Kalenderhändelse: Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Kalenderhändelse: Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett underlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett digitalt möte.

Kalenderhändelse: Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar

Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar

Undrar du hur den nya vägledningen för prövning kommer att påverka dig i ditt arbete med små avloppsanläggningar? Eller är du intresserad av markretention och modeller för beräkningar av fosfor- och kvävebelastning på recipienter? Då ska du anmäla dig till vår dag om små avloppsanläggningar. Dagen riktar sig till bransch och andra intresserade.

Kalenderhändelse: Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Välkomna till ett seminarium om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Fem länder ingår i projektet och i Sverige har tre vattenråd deltagit. Nu finns spännande resultat som visar på möjligheter och ett utvecklat arbetssätt.

Kalenderhändelse: Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Grip on Life bjuder in till workshop i Naturvårdsverkets lokaler den 20-21 januari.