Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (72)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (39)
 • Avtal (4)
 • Visa fler
 • Badvatten (331)
 • Bedömningsgrunder (8)
 • Bidrag (105)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (13)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (30)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (87)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (14)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (21)
 • Grundvatten (19)
 • Handbok (7)
 • Handel (22)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (28)
 • Havsförvaltning (70)
 • Havsplanering (115)
 • Intern service (5)
 • Internationellt arbete (48)
 • Jordbruk (10)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (18)
 • Kvoter (22)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (27)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (252)
 • Muddring (14)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (67)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (414)
 • Rapport (279)
 • Regeringsuppdrag (132)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (32)
 • Restaurering (35)
 • Riksintresse (36)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (60)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (16)
 • Skyddade områden (49)
 • Små avlopp (209)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (28)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (30)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (39)
 • Tillsynsvägledning (21)
 • Undersökningstyper (74)
 • Vattenbruk (22)
 • Vattenförvaltning (95)
 • Vattenkraft (70)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (51)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (92)
 • Växter (15)
 • Yrkesfiske (194)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (21)
 • Östersjön (68)
 • Övergödning (30)

 • Yrkesfiske (129)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (248)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (312)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (83)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (104)
 • Vägledningar (382)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (110)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (96)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (218)
 • Regeringsuppdrag (92)
 • Remisser (35)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (447)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (13)

 • Art (193)
 • Dokument (174)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1460)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Nyhet (83)
 • Publikation (412)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Remiss (33)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (156)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste veckan (113)
 • Senaste månaden (227)
 • Senaste året (1419)
 • Mer än ett år sedan (1279)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Näringskoncentrationer i vatten

Näringskoncentrationer i vatten

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Farliga ämnen i sediment

Farliga ämnen i sediment

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Näringskoncentrationer i sediment

Näringskoncentrationer i sediment

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Mosaic - ett verktyg som förvaltar naturvärden i marina områden

Mosaic - ett verktyg som förvaltar naturvärden i marina områden

Mosaic är ett verktyg för att identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i livskraftiga och ekologiskt representativa nätverk.

Faktasida: Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du en beskrivning av hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet, eventuella kända tillgänglighetsproblem. Du kan också rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Faktasida: Informationsmaterial om att hindra spridning av invasiva arter

Informationsmaterial om att hindra spridning av invasiva arter

Hjälp oss att förmedla information till privatpersoner om hur de undviker att sprida invasiva främmande arter.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2020 Register 2020 Register över HVMFS beslutade under år 2020 17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:17) om om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.