Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (67)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (4)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (8)
 • Bidrag (99)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (13)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (158)
 • Fiskevård (30)
 • Forskning (33)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (87)
 • Främmande arter (76)
 • Fångstmottagare (14)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (21)
 • Grundvatten (20)
 • Handbok (7)
 • Handel (20)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (27)
 • Havsförvaltning (70)
 • Havsplanering (115)
 • Intern service (5)
 • Internationellt arbete (47)
 • Jordbruk (10)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (18)
 • Kvoter (24)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (27)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (250)
 • Muddring (14)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (406)
 • Rapport (276)
 • Regeringsuppdrag (131)
 • Regler (64)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (30)
 • Restaurering (34)
 • Riksintresse (36)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (60)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (16)
 • Skyddade områden (49)
 • Små avlopp (206)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (28)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (30)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (39)
 • Tillsynsvägledning (21)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (22)
 • Vattenförvaltning (93)
 • Vattenkraft (70)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (51)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (92)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (191)
 • Yttrande (56)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (18)
 • Östersjön (67)
 • Övergödning (30)

 • Yrkesfiske (116)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (239)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (84)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (100)
 • Vägledningar (370)
 • Föreskrifter (34)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (101)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (93)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (21)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (51)
 • Vårt uppdrag (211)
 • Regeringsuppdrag (92)
 • Remisser (32)
 • Yttranden (56)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (437)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (8)

 • Art (185)
 • Dokument (172)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1438)
 • Kalenderhändelse (8)
 • Nyhet (64)
 • Publikation (403)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Remiss (30)
 • Utlysning (20)
 • Vanlig fråga (150)
 • Yttrande (55)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (31)
 • Senaste månaden (198)
 • Senaste året (1559)
 • Mer än ett år sedan (1062)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2020-04-01 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§

Faktasida: Dokumentation kring maritima strategin

Dokumentation kring maritima strategin

Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

Faktasida: Linköpings kommuns dricksvattenanläggningar

Linköpings kommuns dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Linköpings kommuns dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Linköpings kommuns dricksvatten-anläggningar Ljungsjön/Motala ström Stångån (reserv)

Faktasida: Borgs vattenverk

Borgs vattenverk

Start Skyddade områden Borgs vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Borgs vattenverk Glan

Faktasida: Skråmsta vattenverk

Skråmsta vattenverk

Start Skyddade områden Skråmsta vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Skråmsta vattenverk Karlslundsåsen Ytvatten tas från Svartån.

Faktasida: Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar

Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar Vättern

Faktasida: Göteborgs stads dricksvattenanläggningar

Göteborgs stads dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Göteborgs stads dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Göteborgs stads dricksvattenanläggningar Göta älv och Delsjöarna. Rådasjön (reserv)

Faktasida: Västerås stads dricksvattenanläggningar

Västerås stads dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Västerås stads dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Västerås stads dricksvattenanläggningar Badelundaåsen Ytvatten tas från Mälaren.

Faktasida: Sundsvalls och Timrås dricksvattenanläggningar

Sundsvalls och Timrås dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Sundsvalls och Timrås dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Sundsvalls och Timrås dricksvattenanläggningar Indalsälvsåsen

Faktasida: Forslunda vattenverk

Forslunda vattenverk

Start Skyddade områden Forslunda vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Forslunda vattenverk Forslunda grundvattenförekomst Vindelälvsåsen Ytvatten tas även från Ume älv.