Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (36)
 • Anställning (42)
 • Arbetstid (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (78)
 • Blanketter (15)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (36)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (34)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (78)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (31)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (16)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (12)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (26)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (115)
 • HIP (1)
 • Intern service (9)
 • Internationellt arbete (45)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (15)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (17)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (36)
 • Miljöövervakning (202)
 • Muddring (14)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (393)
 • Rapport (272)
 • Regeringsuppdrag (100)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (6)
 • Remiss (26)
 • Restaurering (29)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (38)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (9)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (13)
 • Skyddade områden (55)
 • Små avlopp (187)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (47)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (42)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (82)
 • Vattenskyddsområde (8)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (84)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (183)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (67)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (103)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (243)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (84)
 • Skyddade områden (50)
 • Anslag och bidrag (66)
 • Vägledningar (317)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (80)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (46)
 • Vårt uppdrag (172)
 • Regeringsuppdrag (63)
 • Remisser (27)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (421)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (235)
 • Kalendarium (55)

 • Art (184)
 • Dokument (204)
 • Faktasida (1402)
 • Kalenderhändelse (55)
 • Nyhet (41)
 • Publikation (386)
 • Regeringsuppdrag (61)
 • Remiss (25)
 • Utlysning (20)
 • Vanlig fråga (170)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (52)
 • Senaste månaden (259)
 • Senaste året (1854)
 • Mer än ett år sedan (756)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Publikation: Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Faktasida: Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Faktasida: Tidplan Spårbarhet

Tidplan Spårbarhet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Faktasida: Evenemang

Evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Faktasida: Kalender

Kalender

Start Evenemang Kalender Kalender Kommande händelser Datum Händelse augusti 2019 28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat 30 aug Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och

Faktasida: Granskning av havsplaner

Granskning av havsplaner

I mars 2019 presenterade vi förslag till statliga havsplaner för granskning, efter både avstämning och samråd. Granskningen pågick 14 mars till 14 juni 2019.

Faktasida: LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland och pågår till 2020. Tillsammans med markägare och lantbrukare arbetar man för att identifiera gårdsspecifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve.