Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (37)
 • Anställning (37)
 • Arbetstid (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (83)
 • Blanketter (16)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (30)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (35)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (41)
 • Försurning (18)
 • Gis (27)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (14)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (27)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (112)
 • Intern service (8)
 • Internationellt arbete (47)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (15)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (15)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (250)
 • Muddring (15)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (393)
 • Rapport (275)
 • Regeringsuppdrag (111)
 • Regler (64)
 • Rekrytering (5)
 • Remiss (29)
 • Restaurering (31)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (31)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (15)
 • Skyddade områden (50)
 • Små avlopp (196)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (39)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (43)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (82)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (88)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (192)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (70)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (120)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (241)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (85)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (67)
 • Vägledningar (362)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (89)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (94)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (21)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (49)
 • Vårt uppdrag (185)
 • Regeringsuppdrag (73)
 • Remisser (30)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (421)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (245)
 • Kalendarium (83)

 • Art (185)
 • Dokument (242)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1451)
 • Kalenderhändelse (83)
 • Nyhet (63)
 • Publikation (386)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Remiss (28)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (166)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (6)
 • Senaste veckan (65)
 • Senaste månaden (257)
 • Senaste året (1831)
 • Mer än ett år sedan (928)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 uppdaterat övervakningsprogrammen för havsmiljödirektivet, och underlaget är nu på remiss inför beslut sommaren 2020 och rapporteringen till EU-kommissionen hösten 2020.

Faktasida: Lämna förslag på nya åtgärder till åtgärdsprogrammet för havsmiljö

Lämna förslag på nya åtgärder till åtgärdsprogrammet för havsmiljö

Nu finns det möjlighet att bidra till Havs- och vattenmyndigheten arbete med att identifiera nya åtgärder som kan ingå i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön uppdateras 2019 - 2021

Åtgärdsprogram för havsmiljön uppdateras 2019 - 2021

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vart sjätte år, i samverkan med berörda myndigheter, utarbeta och besluta ett åtgärdsprogram för de svenska havsområdena. Det första åtgärdsprogrammet fastställdes 2015.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 23 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:23) om ändringa i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av

Faktasida: PowerPoint - mallar och presentationer

PowerPoint - mallar och presentationer

Både i Word och PowerPoint finns mallar som du ska använda när du skriver ett brev eller gör en presentation där HaV är avsändare. Det finns även mallar för fiskerikontrollanter och jurister och de mallarna hittar du i Loggdrift.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Officiell statistik

Officiell statistik

HaV har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Dokument: Farliga ämnen i sediment

Farliga ämnen i sediment

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Nyhet: Verktyg för bättre vatten nu på webben

Verktyg för bättre vatten nu på webben

Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.