Sökresultat

 • Algblomning (19)
 • Anslag (36)
 • Anställning (42)
 • Arbetstid (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (328)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (77)
 • Blanketter (15)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (7)
 • Chef (36)
 • Dricksvatten (49)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (167)
 • Fiskevård (35)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (13)
 • Fritidsfiske (89)
 • Främmande arter (76)
 • Fångstmottagare (15)
 • Fångstområden (1)
 • Föreskrift (42)
 • Försurning (17)
 • Gis (32)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (16)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (13)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (27)
 • Havsförvaltning (75)
 • Havsplanering (121)
 • HIP (1)
 • Intern service (9)
 • Internationellt arbete (46)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (22)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (17)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (43)
 • Miljöövervakning (196)
 • Muddring (14)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (62)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (413)
 • Rapport (267)
 • Regeringsuppdrag (100)
 • Regler (66)
 • Rekrytering (6)
 • Remiss (34)
 • Restaurering (29)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (38)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (9)
 • Skagerrak (31)
 • Skräp/marint skräp (13)
 • Skyddade områden (55)
 • Små avlopp (193)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (31)
 • Styrdokument (47)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (44)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (95)
 • Vattenkraft (83)
 • Vattenskyddsområde (8)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (9)
 • Vägledning (83)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (191)
 • Yttrande (66)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (67)
 • Övergödning (30)

 • Yrkesfiske (108)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (241)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (551)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (82)
 • Skyddade områden (50)
 • Anslag och bidrag (66)
 • Vägledningar (329)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (26)
 • Samordningsområden (78)
 • Havsplanering (59)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (68)
 • Konventioner (47)
 • Vårt uppdrag (191)
 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remisser (35)
 • Yttranden (69)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (443)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (253)
 • Kalendarium (51)

 • Art (160)
 • Dokument (161)
 • Faktasida (1485)
 • Kalenderhändelse (51)
 • Nyhet (64)
 • Publikation (398)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Remiss (33)
 • Utlysning (19)
 • Vanlig fråga (216)
 • Yttrande (68)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (10)
 • Senaste veckan (68)
 • Senaste månaden (204)
 • Senaste året (1926)
 • Mer än ett år sedan (794)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Marina informationscentraler

Marina informationscentraler

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och

Nyhet: Störning i telefoninätet

Störning i telefoninätet

Uppdatering: Problemet med vår telefoni ska nu vara löst. Du ska nu kunna både ringa och faxa till HaV.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Faktasida: Granskning av havsplaner

Granskning av havsplaner

I mars 2019 presenterade vi förslag till statliga havsplaner för granskning, efter både avstämning och samråd. Granskningen pågick 14 mars till 14 juni 2019.

Faktasida: Årliga demersala fiskemöjligheter

Årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018. 

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida: HaV i Almedalen

HaV i Almedalen

Representanter från HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera frågor som rör hav och vatten. Vill du vara med? Här hittar du information om var vi deltar.