1. Publicerad: 31 oktober 2018 Uppdaterad: 20 juli 2020

  Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

 2. Publicerad: 3 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att Sveriges nyttjande av vattenmiljön ska vara hållbart. En del i arbetet är att ställa om svensk vattenkraft för att hitta en balans mellan miljö och energi. Här beskriver vi hur arbetet för moderna miljövillkor utvecklas, vad vi gör nu och vilka framtida behov vi ser.

 3. Publicerad: 19 december 2018 Uppdaterad: 30 juni 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

 4. Publicerad: 5 november 2018 Uppdaterad: 6 december 2019

  Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

 5. Publicerad: 11 januari 2019 Uppdaterad: 20 februari 2019