Sökresultat

 • Riksintresse (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Grundvatten (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Visa fler

 • Skyddade områden (2)
 • Kartor och Gis (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Faktasida: Riksintresse yrkesfisket

Riksintresse yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 5 §. Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen.