Sökresultat

  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Publikation (1)
  • Senaste året (1)

  • Publikationer (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.