Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en organisation och ett system för att säkerställa god datatillgänglighet för yt- och grundvattendata. Uppdraget avser data från provtagning och mätning utförd inom den samordnade recipientkontrollen av verksamhetsutövare och som är av vikt för exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen, för yt- och grundvattenförvaltningen och för internationell rapportering.

Den här rapporten presenterar förslag till åtgärder och finansiering som vi anser nödvändiga för att säkerställa god tillgänglighet för miljötillståndsdata. I redovisningen av uppdraget presenteras mer detaljerade förslag.

Publicerad: 2016-10-03
Uppdaterad: 2016-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion