1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

 2. Publicerad: 19 maj 2017 Uppdaterad: 7 november 2018

  Information om ansvar vid vattenbrist, hur långvarig torka påverkar samhället och tips för att spara vatten.

 3. Publicerad: 26 juli 2018 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

 4. Publicerad: 26 juli 2018

  Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

 5. Publicerad: 26 juli 2018

  Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

 6. Publicerad: 21 januari 2020

  För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

 7. Publicerad: 18 december 2019

  Denna rapport syftar till att stärka kommunernas förmåga att bedöma platsspecifika riskfaktorer som styr läckage av kväve till grundvatten.

 8. Publicerad: 18 december 2019

  Vägledning kring riskbedömning och regeltillämpning med avseende på risk för läckage av nitrat till grundvattnet.

 9. Publicerad: 15 maj 2018

  Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

 10. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.