1. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

  I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

 2. Publicerad: 7 juni 2017 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

 3. Publicerad: 21 september 2016 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

 4. Publicerad: 23 augusti 2018

  I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

 5. Publicerad: 25 juni 2014

  Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.