Sökresultat

 • Dumpning (5)
 • Tillstånd (5)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (3)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Visa fler

 • Vägledningar (2)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (2)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dokument: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

Dokument: Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas