Sökresultat

  • Vattenförvaltning (1)
  • Yttrande (1)
  • Yttranden (1)
  • Senaste året (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Yttrande (1)

  • Senaste månaden (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning

Yttrande över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker utredningens övergripande förslag. En god förvaltning av våra vattenresurser¹ är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett hållbart samhälle.