Sökresultat

  • Vattenförvaltning (1)
  • Yttrande (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Senaste månaden (1)

  • Yttranden (1)

  • Yttrande (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2)

Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att kommentera ett förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.