Sökresultat

  • Riksintresse (1)
  • Remisser (1)
  • Remiss (1)
  • Remiss (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.