1. Publicerad: 29 april 2016 Uppdaterad: 7 december 2020

  Som befälhavare på ett fiskefartyg ska du under vissa förhållande förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn. En förhandsanmälan är ett meddelande som skickas in innan du ankommer hamn.

 2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 24 september 2014

  Regler för vägning av fångst för dig som yrkesfiskar i havet. Här hittar du information om vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 27 september 2019

  Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

 4. Publicerad: 17 mars 2016 Uppdaterad: 2 september 2020

  Här kan du hitta information om vad som gäller vid vägning.

 5. Publicerad: 27 oktober 2014 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.