1. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

    Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.