Sökresultat

 • Miljödata (1)
 • Statistik (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.