Sökresultat

Miljöövervakning (4)
Vägledning (4)
Bedömningsgrunder (1)
Föreskrift (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Programområde Kust och Hav (1)
Programområde Sötvatten (1)
Sötvatten (1)
Undersökningstyper (2)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (2)
Åtgärdsprogram (1)

Vägledningar (4)

Faktasida (4)

Senaste året (2)
Mer än ett år sedan (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.