Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Sidansvarig: Webbredaktionen