Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Publikationer (3)
 • Publikation (3)
 • Senaste året (3)
  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Fiskar (2)
  • Fredade arter (1)
  • Fritidsfiske (2)
  • Främmande arter (1)
  • Rapport (2)
  • Yrkesfiske (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.