1. Publicerad: 28 februari 2014 Uppdaterad: 9 december 2014

    Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

  2. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 13 januari 2015

  3. Publicerad: 20 november 2013

  4. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020

  5. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020