Sökresultat

  • Fritidsfiske (2)
  • Statistik (2)
  • Yrkesfiske (2)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Data och statistik (2)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Statistiska Meddelanden 2017

Statistiska Meddelanden 2017

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2016

Statistiska Meddelanden 2016

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.