Sökresultat

  • Fritidsfiske (2)
  • Statistik (2)
  • Yrkesfiske (2)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Data och statistik (2)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Officiell statistik - Fiske

Officiell statistik - Fiske

Inom statistikområdet fiske ingår statistik om både yrkesmässigt fiske och fritidsfiske.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2017

Statistiska Meddelanden 2017

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.