Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Remiss (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Senaste året (1)

  • Remisser (1)

  • Remiss (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande ändrade fiskeregler

Remiss gällande ändrade fiskeregler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.