Sökresultat

 • Dricksvatten (30)
 • Mer än ett år sedan (30)
 • Grundvatten (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Riksintresse (27)
 • Visa fler
 • Små avlopp (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Yttrande (1)

 • Skyddade områden (27)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (27)
 • Publikation (2)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Faktasida: Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.

Faktasida: Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen

Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen

Start Skyddade områden Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen Taggar: Dricksvatten Riksintresse Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen Johannishusåsen Ytvatten tas från Lyckebyån. Karta

Faktasida: Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar

Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar Badelundaåsen Karta

Faktasida: Visbys dricksvattenanläggningar

Visbys dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Visbys dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Visbys dricksvattenanläggningar Visbys grundvattentäkter Ytvatten tas från Tingstäde träsk sommartid Karta

Faktasida: Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Gävle-Valboåsen Ytvatten tas från Gavleån. Karta

Faktasida: Fjärås-bräcka vattenverk

Fjärås-bräcka vattenverk

Start Skyddade områden Fjärås-bräcka vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Fjärås-bräcka vattenverk Fjärås Bräcka Lygnern Karta

Faktasida: Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Start Skyddade områden Bergaåsen med tillhörande anläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Bergaåsen med tillhörande anläggningar Bergaåsen Karta

Faktasida: Gäddviks vattenverk

Gäddviks vattenverk

Start Skyddade områden Gäddviks vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gäddviks vattenverk Gäddvik Lule älv Karta