Sökresultat

 • Farliga ämnen (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen

Vissa kemikalier kan påverka hormonella system hos både människor och många andra organismer, och ge oönskade effekter redan vid mycket låga halter. Arbete pågår för att öka kunskapen om hormonstörande kemikalier och att identifiera sådana vars användning bör regleras.

Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.