Sökresultat

 • Blanketter (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Bidrag (2)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Intern service (1)
 • Lön (1)
 • Restaurering (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar din chef om du blir sjuk. Du ska också hänvisa din telefon.