Sökresultat

 • Rutin (42)
 • Anställning (9)
 • Avtal (1)
 • Chef (13)
 • Ekonomi (5)
 • Facket (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (3)
 • Handbok (2)
 • Lathund (1)
 • Lokaler (4)
 • Lön (2)
 • Miljödata (1)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Sjukskrivning (2)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (29)
 • Säkerhet (6)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Föreskrifter (2)
 • Medarbetarsidor (40)

 • Dokument (37)
 • Faktasida (3)
 • Nyhet (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (31)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Faktasida: Så arbetar vi med föreskrifter

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Nyhet: Nu kör vi digitalt för nya diariehandlingar

Nu kör vi digitalt för nya diariehandlingar

Från den 15 september ska våra nya diarieförda handlingar främst hanteras digitalt. Den digitala handlingen ska vi numera betrakta som originalhandling.

Dokument: Delpension

Delpension

Rutinen beskriver vilka förutsättningar som gäller när en medarbetare ansöker om att få delpension. För att ansöka om delpension ska du fylla i mallen och lämna till din chef.

Dokument: EA-handbok

EA-handbok

EA-handboken innehåller det du behöver veta om de ekonomiadmistrativa rutinerna på HaV.

Dokument: E-posthantering

E-posthantering

Var noggrann med dina mejl. Se till att allt som kommer in till dig personligen, och som tillhör ett ärende, registreras i diariet. Fråga registratorerna om du känner dig osäker på vad som ska registreras. Skicka aldrig sekretessbelagda uppgifter med mejl.

Sidansvarig: Webbredaktionen