Sökresultat

Rutin (40)
Anställning (9)
Avtal (1)
Chef (13)
Forskning (1)
Föreskrift (3)
Handbok (2)
Lokaler (4)
Lön (2)
Miljödata (1)
Rapport (3)
Regeringsuppdrag (1)
Rekrytering (2)
Sjukskrivning (2)
Statistik (2)
Styrdokument (29)
Säkerhet (6)
Telefoni (1)
Tidredovisning (1)
Årsredovisning (1)

Föreskrifter (2)
Medarbetarsidor (38)

Dokument (37)
Faktasida (3)

Senaste månaden (2)
Senaste året (19)
Mer än ett år sedan (21)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Juridisk kvalitetssäkring

För att Havs- och vattenmyndigheten ska uppfattas som trovärdig och kompetent myndighet krävs att vi kvalitetssäkrar det vi arbete vi utför.

Kommunikationsarbete

Vårt mål är att alla ska engagera sig i arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag.

Krishantering

En krissituation är en händelse som gör att den normala verksamheten och resurserna inte är tillräckliga för att möta och bemästra situationen. Avgörande vid en krissituation är att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle.