Sökresultat

 • Rutin (40)
 • Anställning (8)
 • Avtal (1)
 • Chef (13)
 • Ekonomi (5)
 • Facket (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (3)
 • Handbok (2)
 • Lathund (1)
 • Lokaler (3)
 • Lön (2)
 • Miljödata (1)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Sjukskrivning (2)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (28)
 • Säkerhet (5)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Föreskrifter (2)
 • Medarbetarsidor (38)

 • Dokument (36)
 • Faktasida (3)
 • Nyhet (1)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (29)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Faktasida: Så arbetar vi med föreskrifter

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Även tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas, även om det handlar om skador under din resa till eller från jobbet.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Dokument: Delpension

Delpension

Rutinen beskriver vilka förutsättningar som gäller när en medarbetare ansöker om att få delpension. För att ansöka om delpension ska du fylla i mallen och lämna till din chef.

Sidansvarig: Webbredaktionen