Sökresultat

 • Remiss (50)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (11)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (5)
 • Havsplanering (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (3)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (16)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (49)
 • Remisser (46)
 • Yttranden (2)

 • Faktasida (4)
 • Remiss (44)
 • Yttrande (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (26)
 • Mer än ett år sedan (24)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss: Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.

Remiss: Remiss om förslag till havsplaner

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Tyck gärna till om förslagen. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Underlagsmaterial och samråd för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Underlagsmaterial och samråd för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Här hittar du länkar till dokument som är kopplade till samråden kring arbetet havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen.

Remiss: Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) är en del av genomförandet av havsmiljöförordningen och därmed havsmiljödirektivet (Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG).

Faktasida: Remisser från regeringskansliet

Remisser från regeringskansliet

Havs- och vattenmyndigheten är en remissinstans. Här kan du se vilka remisser från regeringskansliet som myndigheten ska svara på under den närmaste tiden.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen