Sökresultat

 • Remiss (25)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (4)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Regler (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Yrkesfiske (13)

 • Vårt uppdrag (25)
 • Remisser (24)

 • Faktasida (3)
 • Remiss (22)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (25)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss: Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens

Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens

HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

Remiss: Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) är en del av genomförandet av havsmiljöförordningen och därmed havsmiljödirektivet (Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG).

Faktasida: Remisser från regeringskansliet

Remisser från regeringskansliet

Havs- och vattenmyndigheten är en remissinstans. Här kan du se vilka remisser från regeringskansliet som myndigheten ska svara på under den närmaste tiden.

Remiss: Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Vi vill ta del av era synpunkter om det remitterade förslaget till fiskereglering i marina skyddade områden.

Remiss: Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.

Remiss: Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Vi vill ta del av era synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Remiss: Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Vi vill ta del av era synpunkter på det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss: Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Sidansvarig: Webbredaktionen