Sökresultat

 • Remiss (47)
 • Dricksvatten (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (10)
 • Grundvatten (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (5)
 • Havsplanering (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (3)
 • Riksintresse (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (12)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (46)
 • Remisser (43)
 • Yttranden (2)

 • Faktasida (4)
 • Remiss (41)
 • Yttrande (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (21)
 • Mer än ett år sedan (26)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Remiss: Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20

Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20

Havs- och vattenmyndigheten planerar att, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningsarbetet, ta fram en ny vägledning till vattenmyndigheterna. Ni ges nu möjlighet att komma in med kommentarer på denna. Kommentarer önskas inkomma senast den 15 februari 2018.

Remiss: Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Vi vill ta del av era synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Remiss: Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Vi vill ta del av era synpunkter om det remitterade förslaget till fiskereglering i marina skyddade områden.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Underlagsmaterial och samråd för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Underlagsmaterial och samråd för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Här hittar du länkar till dokument som är kopplade till samråden kring arbetet havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen.

Faktasida: Remisser från regeringskansliet

Remisser från regeringskansliet

Havs- och vattenmyndigheten är en remissinstans. Här kan du se vilka remisser från regeringskansliet som myndigheten ska svara på under den närmaste tiden.

Sidansvarig: Webbredaktionen